Harpidetza egin.
Lan-eskaintzen informazioa jasotzeko sartu zure posta elektronikoa eta sakatu "harpidetza egin" botoia.

Suscribirse
Para recibir información sobre las ofertas de empleo público que convocan las diferentes administraciones del País Vasco introduzca su correo electrónico y pulse el botón de "Suscribir".


Harpidetza utzi
Harpidetza utzi nahi baduzu, sartu zure posta elektronikoa eta sakatu "harpidetza utzi ".

Cancelar suscripción
Si desea abandonar la suscripción introduzca su correo electrónico y pulse "Dar de baja".


DBLO
Formulario honetako datuak fitxategi automatizatu batean bilduko dira (Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren erregistro zbk.: 2150150001), HAEEK lan-eskaintzei buruzko informazioa kudeatu ahal izateko. Fitxategiko datuetara sartzeko, datuok aldatu eta deuseztatzeko edo inori ematen ez uzteko eskubidea erabili nahi izanez gero, HAEEko Idazkaritza Nagusira jo dezakezue: Donostia-San Sebastian kalea,1-01010 Vitoria-Gasteiz.

LOPD
Los datos contenidos en este formulario van a ser almacenados en un fichero automatizado (Nº de Registro de Agencia Vasca de Protección de Datos nº 2150150001), con el objeto de gestionar por parte del IVAP la información de las ofertas de empleo. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden dirigirse a la Secretaría General del IVAP: C/Donostia-San Sebastián, 1 -01010 Vitoria-Gasteiz.


Bete beharreko eremua / Campo obligatorio
Posta elektronikoa / Correo Electrónico
Egiaztatu zure posta elektronikoa / Confirma tu dirección de correo electrónico
Mezuak HTML formatuan nahiago ditut / Prefiero recibir emails en formato HTMLHarpidetza utzi/ Dar de baja

Powered by PHPlist2.10.12, © tincan ltd

 
 
IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea - Instituto Vasco de Administración Pública